Región Kysuce sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenskej republiky na rozlohe 934 km2, na území dvoch administratívnych celkov, a to okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto, čo predstavuje 1,9 % rozlohy Slovenskej republiky. Región leží na rozhraní troch štátov – Slovenskej, Českej a Poľskej republiky.

Na východe hraničí s okresom Námestovo a Dolný Kubín, na juhu s okresom Žilina a na juhozápade s okresmi Považská Bystrica a Bytča. Región tvorí spolu 34 obcí a 4 mestá. Región tvorí spolu 34 obcí a 4 mestá. Najväčšími sídlami sú Čadca (2022: 22 730 obyvateľov), Kysucké Nové Mesto (2022: 14 321 obyvateľov), Turzovka (2022: 7 043 obyvateľov) a Krásno nad Kysucou (2022: 6 563 obyvateľov).

Územie regiónu sa vyznačuje vysokou členitosťou reliéfu s nadmorskými výškami od 323 m n.m. v „Kysuckej bráne“ do 1 236 m n.m. (vrchol Veľkej Rače).

 

Lesy kam len oko dovidí...

Značnú časť okresu zaberajú lesné porasty, ktoré sú tvorené prevažne ihličnatými lesmi ako dôsledok v minulosti odlesnených údolných a svahových polôh. K zachovalým zbytkom pôvodných rastlinných spoločenstiev patria listnaté a zmiešané lesy, hlavne bukové a jedľobukové.

Podmienky pre poľnohospodárstvo sú nevyhovujúce z hľadiska bonity pôdy a poveternostných podmienok. Územie okresu má svahovitý terén. Takmer 59 % územia pokrývajú lesy. Dominantným tokom je rieka Kysuca, ktorá preteká stredom územia. 

Ropný prameň i minerálne pramene

Na území okresu sa nachádzajú len nerudné suroviny. Sú to hlavne stavebné nerastné suroviny – stavebné kamene, štrkopiesky a tehliarske hliny. Zvláštnosťou je nálezisko ropy v obci Korňa, kde je chránený prírodný výtvor Korniansky ropný prameň.

V oblasti sú viaceré pramene minerálnych vôd: Vojtovský prameň v Čadci je charakteristický pravidelnými výronmi metánu, prameň v Bukove pri Čadci obsahuje sírovodík a iné.

zima kysuce trasa

Zimné športy a rekreácia

Značný vplyv na klimatické pomery územia má geografická poloha a nadmorská výška. Klimaticky patrí región Kysúc do mierne teplej až chladnej klimatickej oblasti. Priemerné ročné úhrny zrážok v dolinách dosahujú 850-900 mm, vrcholy pohorí až 1 300 mm.

Snehová pokrývka trvá na Kysuciach 100-110 dní v roku pri priemernej výške snehu 30-40 cm, na hrebeňoch Kysuckých Beskýd až 140 dní pri výške 100 cm. Región má dobré podmienky pre zimné športy a rekreáciu.

Pin It